مطالب ارائه خدمات به مشتری

مطالب ارائه خدمات به مشتری

خدمت به مشتری اساس موفقیت شغلی
شما در هر ساعت فقط یکبار قادر به لایک هستید
1087 0

خدمت به مشتری اساس موفقیت شغلی

لازمه ی یک تجارت موفق این است که با کارمندان خود همانگونه ای رفتار کند که از کارمندان خود انتظار دارد که با مشتریانی که محصولی میخرند یا خدماتی دریافت میکنند آن رفتار را داشته باشند. خدمات به مشتری باید برای سهام داران یا سرمایه گذاران نیز ارائه شود.
وینستون چرچیل و سیستم معیوب
شما در هر ساعت فقط یکبار قادر به لایک هستید
1895 1

وینستون چرچیل و سیستم معیوب

مجلهٔ تایم در سال ۱۹۴۹ وینستون چرچیل را به‌عنوان «مرد نیمهٔ اول قرن بیستم» انتخاب کرد. چرچیل در میان عامهٔ مردم مظهر زیرکی و نیرنگ است. چرچیل سال ۱۹۴۰ نیز به‌عنوان مرد سال تایم انتخاب شده‌بود.