مطالب مدیریت ارتباط با مشتری

مطالب مدیریت ارتباط با مشتری

خدمت به مشتری اساس موفقیت شغلی
شما در هر ساعت فقط یکبار قادر به لایک هستید
1087 0

خدمت به مشتری اساس موفقیت شغلی

لازمه ی یک تجارت موفق این است که با کارمندان خود همانگونه ای رفتار کند که از کارمندان خود انتظار دارد که با مشتریانی که محصولی میخرند یا خدماتی دریافت میکنند آن رفتار را داشته باشند. خدمات به مشتری باید برای سهام داران یا سرمایه گذاران نیز ارائه شود.