مطالب مدیریت شخصی

مطالب مدیریت شخصی

وینستون چرچیل و سیستم معیوب
شما در هر ساعت فقط یکبار قادر به لایک هستید
1895 1

وینستون چرچیل و سیستم معیوب

مجلهٔ تایم در سال ۱۹۴۹ وینستون چرچیل را به‌عنوان «مرد نیمهٔ اول قرن بیستم» انتخاب کرد. چرچیل در میان عامهٔ مردم مظهر زیرکی و نیرنگ است. چرچیل سال ۱۹۴۰ نیز به‌عنوان مرد سال تایم انتخاب شده‌بود.